S priateľkami e-ženami sme sa zhovárali o koncepte Liečenia divadlom, ale aj liečivého tanca TranscenDance: