PROFESIONÁLNY RAST s Kristínou Sihelskou

Originálne zážitkové a praktické vzdelávacie programy, ktoré prepájajú know-how hereckej profesie s požiadavkami profesií pracujúcich s ľuďmi.

PSYCHOHYGIENA PRE OBCHODNÍKOV

Praktický kurz zameraný na techniky, ktoré napomáhajú koncentrácii, uvoľneniu a odosobneniu sa v náročných situáciách.

PROFESIONÁLNY REČNÍK

Vystupujte pred publikom presvedčivo a sebavedome. Aktivujte svoj potenciál skvelého rečníka, získajte know-how profesionálnych hercov.