PROFESIONÁLNY REČNÍK

Vystupujte pred publikom presvedčivo a sebavedome

Určené pre: manažér, team leader, obchodník a profesie pracujúce s ľuďmi

Rozsah: 4 dni /9,00 – 15,00/
Počet účastníkov: max. 6 osôb
Kurz vedie: Kristína Sihelská

Praktický kurz pre tých, ktorí vo svojej praxi vystupujú na verejnosti, v práci komunikujú so zákazníkmi alebo pred skupinou zamestnancov. Kurz je zameraný na osvojenie techník, ktoré používajú profesionálni herci na to, aby ich prejav bol presvedčivý a sebavedomý. Metódy a techniky z kurzu môžete úspešne aplikovať aj pri obchodných jednaniach a vo vyjednávacom procese. Na kurze spoznáte know-how profesionálov, naučíte sa, ako zlepšiť svoj prejav a vystupovanie pred ľuďmi.

Čo vám tento kurz prinesie:

  • Naučíte sa vstúpiť do role profesionálneho rečníka, prednášať s nadhľadom, uvoľnene a autenticky.
  • Naučíte sa, ako využiť trému vo svoj prospech. Ukážeme si cvičenia zamerané na uvoľnenie a minimalizáciu stresu pred a počas verejného vystúpenia.
  • Naučíte sa navodiť si žiadúci psychický stav prostredníctvom pohybu a práce s telom. Ukážeme si techniky, ktoré podporia koncentráciu, rozhodnosť a motiváciu. Tieto techniky pomáhajú prekonávať stresové situácie v každodennom živote.
  • Naučíte sa postup, ktorý vám otvorí dvere k improvizácii. Vďaka improvizácii budete schopní pohotovo reagovať a vyťažiť zo situácie maximum.
  • Zameriame sa na vaše silné stránky a podporíme vašu jedinečnosť v prejave – vlastný štýl.
  • Na kurze pracujeme s modelovými situáciami, aby ste sa vedeli pripraviť aj na nečakané situácie či otázky z publika.
  • Dozviete sa, ako sa uvoľniť v náročnej situácii, odolať tlaku okolia, odosobniť sa.
  • Naučíte sa,  čo robiť s nežiadúcimi pocitmi.
  • Ukážme si, ako možno eliminovať vplyv negatívnych skúseností, ktoré robia náš prejav neistým.
  • Naučíte sa techniky, ktoré nás dokážu zbaviť podvedomých tlakov a nezdarov v minulosti.

Okruhy tém: reč tela, psychohygiena, psychologické gesto, emócie, hlas, gesto, dych, vedomý pohyb, uvoľnenie a napätie, improvizácia, vstupovanie a vystupovanie z role, tréma, pozornosť, prítomnosť na javisku, charizma, humor, nadhľad a odstup.

Kurz nie je zameraný na teoretické fakty, ale na reálnu prácu s telom a psychikou, tak, aby ste v sebe odhalili dar dobrého rečníka a dokázali stavať ďalší osobný a profesionálny rast na svojich silných stránkach.

Termíny:

Termíny určíme po dohode s klientom.