Théaterapia

Prvá divadelná skupina na Slovensku, ktorá prináša Playback divadlo

Čo je Playback Theatre?

Playback theatre je improvizované divadlo s prvkami psychodrámy a story tellingu. Playback theatre založili v roku 1975 Jonathan Fox a Jo Salas v Spojených štátoch a dnes je známe po celom svete. Ide o jedinečný koncept, v ktorom sa divák stáva súčasťou predstavenia, pretože príbehy, ktoré sa hrajú – improvizujú, prinášajú diváci. Konduktor, ktorý je mostom medzi divákmi a hercami (a tiež hudobníkom), vytvára bezpečný priestor, v ktorom sa rozpráva s divákmi. Herci po vypočutí príbehu potom s hudobníkom improvizujú. Playback divadlo má daný koncept (rituál) a špecifické formy.

Čo prináša Playback Theatre?

Playback divadlo okrem umeleckého zážitku ponúka zúčastneným pocit spolupatričnosti vďaka dôvernej atmosfére vzájomného zdieľania, ktorá pri predstavení vzniká. Playback divadlo vytvára z osobného príbehu človeka univerzálny príbeh, s ktorým sa dokážeme stotožniť takmer všetci. Vidieť (nielen) svoj príbeh z odstupu častokrát prináša divákovi hlboké uvedomenie, novú perspektívu, uvoľnenie napätia, niekedy až katarziu. Okrem umeleckého, komunitného a terapeutického rozmeru, má aj edukačný rozmer. Potenciál Playback theatre má využitie v  team-buildingu a koučingu.

Kde môžem vidieť Playback Theatre?

Predstavenia pre verejnosť aktualizujeme na stránke. Predstavenia pre firmy /team-buildingy/ sú na objednávku.

Kde môžete vidieť Playback Divadlo?

Aktuálne termíny a miesta vystúpení nájdete v kalendári: