Kristína Sihelská - Liečenie divadlomKristína Sihelská, foto Ján Dobrík

Rozhovor o Liečení divadlom s Gabrielou Revickou

S priateľkami e-ženami sme sa zhovárali o koncepte Liečivého divadla, ale aj liečivého tanca TranscenDance.

Čo pre mňa znamená alchýmia…

Ja rozumiem pod slovom alchýmia proces, v ktorom sa deje významná zmena. Posun vo vnímaní, a teda posun v úrovni vedomia...

O predstavivosti

ako jednom z najúžasnejších a najmocnejších nástrojov, ktoré máme.