PSYCHOHYGIENA PRE OBCHODNÍKOV

Rozsah: 1 deň (6 hodín, od 9.00 do 15.00)
Počet účastníkov: max. 8 osôb
Určené pre: sales manager, obchodník, zamestnanec call centra, profesionálny nákupca
Kurz vedie: Kristína Sihelská

Práca obchodníka je mimoriadne náročná – je zameraná na výkon a zároveň od človeka vyžaduje schopnosť excelentne komunikovať, empaticky reagovať, ale aj sebavedome vyjednávať. Obchodník často žije medzi dvoma mlynskými kameňmi – je zameraný na úspech a pozitívne myslenie, no zároveň denne čelí odmietnutiam, námietkam zákazníkov a tlačí ho aj predajný plán spoločnosti.

Aj preto je v tomto povolaní vysoká fluktuácia personálu. Aj u zamestnancov, ktorí sú výkonní, no unavení, demotivovaní, na pokraji vyhorenia.

Psychohygienu v tomto povolaní nemožno podceňovať, preto sme pripravili praktický kurz zameraný na techniky, ktoré napomáhajú koncentrácii, uvoľneniu a odosobneniu sa v náročných situáciách.

Počas 1 dňa si osvojíte know-how profesionálov, ktorí vo svojej praxi každodenne odolávajú tlaku verejnosti.

Čo vám tento kurz prinesie:

 • Zlepšíte sa v schopnosti predávať a komunikovať s klientom s nadhľadom, uvoľnene, autenticky a bez lacných manipulatívnych techník.
 • Naučíte sa ako vstúpiť do role obchodníka a ako z nej vystúpiť, čo vám dá priestor na získanie potrebnej energie na ďalšie obchodné stretnutie alebo vyjednávanie.
 • Naučíte sa techniky a cvičenia na koncentráciu, ktorá významne ovplyvňuje váš výkon.
 • Zistíte aké techniky vám pomôžu načerpať potrebnú energiu do ďalšieho pracovného dňa.
 • Povieme si o tom, aký dôležitý je zvyk vo svojom voľnom čase naozaj vypnúť.
 • Predstavíme si techniky, ktoré môžete využívať na prekonanie negatívnej skúsenosti a upevnenie sebavedomia, ktoré je nevyhnutné pre úspech v obchodnom jednaní.
 • Osvojíte si techniky zamerané na každodenné uvoľňovanie nahromadených emócií.
 • Zameriame pozornosť na svoje pozitívne schopnosti a kvality.
 • Ukážeme si ako konštruktívne pracovať so spätnou väzbou v práci obchodníka.
 • Ukážeme si, ako práca s telom dokáže ovplyvniť vaše pocity a spôsob komunikácie.
 • Naučíte sa techniky na podporu koncentrácie, rozhodnosti a presvedčivosti v prejave, či už predávate na osobných stretnutiach, alebo telefonicky.
 • Osvojíte si techniky, ktoré vám pomôžu prekonávať stresové situácie v každodennom živote.
 • Naučíte sa ako pracovať s emóciami a udržať si nadhľad vo vyjednávacom procese alebo v prejave.

Okruhy tém: koncentrácia pred obchodným jednaním, myšlienkové vzorce, denný refresh, práca s telom v obchodnej komunikácii, emócie, denný rytmus, voľný čas, reč tela, odstup a nadhľad,

Kurz je praktický, bez zbytočnej teórie, určený na priame využitie v praxi.

Termíny:

Kurz je určený pre skupiny obchodníkov z firemnej klientely, termíny sú stanovené individuálne po dohode s klientom.

Miesto konania: po dohode s klientom