Tag Archive for: predstavivosť

Čo pre mňa znamená alchýmia…

Ja rozumiem pod slovom alchýmia proces, v ktorom sa deje významná zmena. Posun vo vnímaní, a teda posun v úrovni vedomia…

O predstavivosti

ako jednom z najúžasnejších a najmocnejších nástrojov, ktoré máme.