Rozhovor o Liečení divadlom s Gabrielou Revickou

S priateľkami e-ženami sme sa zhovárali o koncepte Liečivého divadla, ale aj liečivého tanca TranscenDance.

O predstavivosti

ako jednom z najúžasnejších a najmocnejších nástrojov, ktoré máme.