Tanečný šamanský retreat

Eternal Dance

štyri úrovne vnímania – štyri smery – štyri živly – štyri archetypy

– túžiš zlepšiť svoje vzťahy? Vzťah k sebe, k partnerovi, deťom, rodičom?

– túžiš vniesť do svojho života partnerského života iskru?

– chceš vystúpiť z bludného kruhu neúspechov, bolesti, strachu o budúcnosť, stresu, nekončiacej námahy niečo zmeniť bez zdarného výsledku?

– potrebuješ si dať pauzu, dopriať si priestor pre seba, a nájsť novú inšpiráciu?

– máš pocit, že nie si videný/á a ocenený/á?

– vnímaš že ti chýba prijatie, porozumenie, súznenie a podpora od ostatných?

– chceš vo svojom tele nastoliť rovnováhu, vitalitu a zdravie?

– potrebuješ vniesť do života ľahkosť, tvorivosť a slobodu?

– túžiš nasledovať svoje srdce a robiť to, čo ťa napĺňa – chceš žiť svoje poslanie?

Počas 4 dní pochopíš ako funguje proces manifestácie.  Prečo je transformácia/premena pri manifestácií nevyhnutná.

Dostaneš návod ako každú etapu integrovať do svojho života, aby sa želaná zmena naozaj prejavila. Či už túžiš po zdraví a vitalite, naplnených vzťahoch, hojnosti, zmysluplnej práci, alebo nastúpení na cesty svojho životného poslania…

Naučíš sa, ako sa pohybovať po 4 úrovniach vedomia/vnímania reality.

Zažiješ aké to je, keď sa naučíš zvyšovať si vibráciu a jednať z vyšších úrovní, kde dosah na realitu má väčší efekt. Na to aby sme zvládli toto umenie nám stačí rozhodnutie naozaj to urobiť.

V podpore skupiny budeme ďalších 6 týždňov po tomto retreate na 3 onlinových stretnutiach,  aby sme sa mohli povzbudiť, podporiť, a naozaj želanú zmenu žiť- stať sa ňou. Na to je potrebný čas. Preto nečakaj, že sa stane zázrak len po absolvovaní retreatu, bez akejkoľvek integrácie. Ak sa nestane nový spôsob myslenia, konania a cítenia tvojou každodennosťou, tak si budeš naďalej vytvárať rovnakú realitu.

– Retreat ti umožní urobiť shift, podpora po retreate ti umožní túto zmenu integrovať. Integrácia je dôležitejšia než sa zdá.

Tento retreat je inšpirovaný učením Alberta Villolda – štyrmi vhľadmi. Šamanské techniky a rituály ktoré prináša, som aplikovala do tanečnej praxe. Je to spôsob, vďaka ktorému pochopenie, praktikovanie a integrácia tohto učenie preniknú hlboko do všetkých úrovní našej bytosti. Neostávajú len teóriou a informáciou. Aby sme naozaj urobili zmenu v živote, potrebujeme sa stať svojou novou verziou. To sa deje každodennou prácou a učením sa – zapájaním nových nervových spojení v mozgu, kým sa nám to nestane automatické – doslova, kým sa to nedostane až na úroveň tela. Kľúčovú úlohu v tomto procese hrajú emócie. Tanec nám umožňuje efektívne pracovať na všetkých úrovniach naraz /fyzická, emočná, mentálna, spirituálna/, a tým pádom urýchľuje proces zmeny.

Eternal Dance je metaforou na život, ktorým tancujeme od zrodenia sa v tomto tele až po moment keď ho opustíme. Eternal Dance je nekonečný proces stávania sa samým sebou. Ide o to, aby sme čas, ktorý máme k dispozícii, čo najlepšie využili. Naozaj žili svoj potenciál a život v radosti, láske a hojnosti.

Keď pochopíme ako fungujeme ako bytosť v ľudskom tele a precitneme vo všetkých 4 telách /úrovniach/, dokážeme si udržiavať frekvenciu, ktorá priťahuje zodpovedajúce okolnosti a ľudí do nášho života. Ktorá vytvára realitu akú si želáme žiť. Tancovať životom s ľahkosťou a vďačnosťou.

Tento retreat má potenciál zmeniť tvoj pohľad na svet a priniesť reálnu zmenu do tvojho života. Je len na tebe, či si to dovolíš a či sa pre to rozhodneš. Aj ty sa môžeš vedome rozhodnúť byť Správcom Zeme. Prinášať svetlo a tvoriť Novú Zem.

“Laikovia veria, že noví Správci Zeme prídu zo zeme Orla – teda zo Severnej Ameriky a Európy. A nastane čas, kedy Orol a Kondor búdú opäť lietať spolu. /kondor predstavuje Južnú Ameriku/ Je potrebné aby čo najviac prebudených ľudí nastúpilo na cestu služby ako Správcovia Zeme. Začali praktikovať 4 vhľady a zmenili štruktúru svojho svetelného energenticého poľa. Stali sa rozprávačmi svojho života.”

Čo nás čaká:

– Dance of shadows / Tanec tieňov: naučíme sa, ako vyliečiť citové zranenia z minulosti. Uvedomiť si, že nie sme príbehom, ktorý o sebe rozprávame, ani svojou minulosťou. My sme hrdinom – hlavnou postavou svojho života. Prekročíme svoj vlastný tieň. Prepíšeme príbeh svojho života, aby sme otvorili možnosť nového príbehu, takého, aký si o sebe prajeme rozprávať.

– Dance of courage / Tanec odvahy nás učí prekonávať strach a hnev, aby sme mohli žiť v harmónii. Naučíme sa plynúť v dôvere a zladiť sa s Vyšším Ja, ktoré vedie naše kroky. Rozhodovať o svojom živote a odvážne sa vybrať po svojej ceste ako bojovník svetla.

– Dance of visions / Tanec vízií: nás povedie k vystúpeniu z lineárneho času a k prežitku nekonečna. Z tohto miesta dokážeme meniť udalosti ešte predtým, kým sa prihodia a vedome si vytvárať budúcnosť. Je to cesta jasnovidca, ktorá pracuje so snami a manifestáciou svojich snov.

– Dance of beauty / Tanec krásy je o prijatí vlastných projekcií. Je o pochopení, ako spoluvytváram svet svojimi myšlienkami a snívaním. Naučíme sa spolupracovať s inteligenciou vesmíru, a vstupovať do posvätného času. Stať sa mudrcom, ktorý všade a vo všetkom vidí krásu.

Čo nás čaká:

– alchýmia pohybu a hlasu – TranscenDance

– medicíny – rapé a sananga

– šamanské rituály v tanci

– kakaový rituál

– oslava Imbolcu /Hromníc/ v tanečnej ceremónií

– zdieľanie v bezpečnom a silnom kruhu

Techniky a metódy, ktoré zažiješ na retreate sú nástrojmi pre každodenný život. Vďaka nim si vytvoríš návyky, ktoré ti pomôžu dlhodobo udržiavať sa vo vysokej vibrácii. Prenikneš hlbšie do svojich tém, vzorcov a naučíš sa ich meniť a prepisovať. Budeš si vedomý/á 4 základných úrovní vnímania, budeš vedieť pracovať so 4 telami. Pochopíš základy medicínskeho kruhu a prácu s ním ako s mapou, ktorú možno aplikovať na akúkoľvek oblasť života.

Kristína:

“Som profesionálna herečka. S telom, pohybom, hlasom, emóciami a psychikou pracujem 20 rokov. Svoje skúsenosti z cesty osobného rozvoja spájam s divadelnou praxou, umeleckými terapiami a šamanizmom. Som hlboko inšpirovaná odkazom starých šamanských kultúr. Autentické vyjadrovanie, šamanské cestovanie, otváranie potenciálu, liečenie potlačených emócií, práca s traumou, prepis vzorcov, tvorenie v kvantovom poli – to sú témy, ktorým sa vo svojej práci venujem. Ako nástroj používam TranscenDance – kde cez telo a hlas sprevádzam cez všetky úrovne bytosti /fyzickú, emocionálnu, mentálnu a spirituálnu/. Absolvovala som výcvik Divine Medicine Woman. Som v učení šamanskej pohybovej praxe – Movement Medicine. Učila som sa s mojimi učiteľmi: Ya´Acov Darling Khan, Susannah Darling Khan, David Mooney, Yassia Leiserah, Leontine Boxem, Niek Ghekiere, Lucia Ladiva Bužeková, Jorge Redtailhawk, a mnoho ďalších.

Kde: Prameň Života, Cinobaňa

Kedy: 23. – 26. mája  2024 /začíname vo štvrtok o 17:00, končíme v nedeľu o 15:00/

Hodnota pobytu:  369 eur

Early bird cena: 333 eur /po prihlásení a uhradení zálohy do 23. apríla/

Cena zahŕňa príspevok za sprevádzanie, ubytovanie a zázemie na 4 dni,  výživná vegetariánska strava, občerstvenie a nápoje,  náklady na materiál a organizáciu, príspevok pre miesto, podpora po retreate – jedno individuálne online stretnutie s Kristy a 3 skupinové online stretnutia.

Max počet účastníkov je 13.

Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 100 eur na:

SK19 6500 0000 0000 9653 3345

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: Som ženou, matkou, partnerkou, herečkou, tanečníčkou, sprievodkyňou na ceste sebarozvoja, ženou Medicínskeho kruhu. S pohybom, hlasom a sebavyjadrovaním pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Vediem tanečné ceremónie, sebapoznávacie a sebarozvojové kurzy a retreaty. Absolvovala som výcvik tanečnej šamanskej praxe Movement Medicine a ročnú školu Divine Medicine Woman. Vyvinula som metódu Liečenie divadlom, na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.