RETREAT

Power of expression

Intenzívna víkendovka zameraná na autentické a slobodné vyjadrovanie cez pohyb a hlas.

Power of expression

radosť a sloboda v tele a v hlase

V bezpečnom priestore kruhu rozoznieme a rozpohybujme celé naše bytosti a priblížime sa o krôčik bližšie k autentickému a slobodnému vyjadrovaniu.

Žiadne skúsenosti so spevom nie sú potrebné. Žiadne skúsenosti s tancom nie sú potrebné. Každý z nás vie tancovať, každý z nás vie spievať.

Naša spoločná cesta bude najmä o dovolení si odložiť hodnotiacu myseľ a nechať hlas a telo nech nás vedú presne tam, kde je momentálne potrebné. Dovolíme si hýbať sa a znieť, tak ako je to pre nás prirodzené. Privítame emócie, ktoré počas nášho ponoru vyplávajú na povrch a dovolíme im cez “Telohlas” k nám prehovárať.  Podporíme odvahu a ochotu  vstupovať do procesov, ktoré môžu byť mimo komfortnú zónu a ktoré môžu spustiť nádhernú cestu sebaliečenia a sebapoznania.

Pohyb a hlas sú jedným telom v jednom tele. 🙂 Ich vzájomná kooperácia je kľúčová pri kultivácií autentického sebavyjadrenia. Hlas je predĺžením tela. A hlas vychádza z tela – z pohybu.

Pomocou pohybu vieme náš hlas skutočne ukotviť do tela. Vnímať ho lepšie na fyzickej úrovni, dať mu formu a preniesť jeho esenciu do hmoty.

Čo sa naučíme:

  • techniky ako sa pomocou pohybu dostávať do hlbokého kontaktu so sebou a svojimi potrebami.
  • ako svoj hlas odhaliť a zdieľať so svetom v úprimnosti aj úplnosti.
  • experimentovať s tým, čo všetko náš hlas dokáže, tiež spolu nazrieme do miest, ktoré ešte hľadajú prijatie a nehu.
  • techniky, ktoré otvárajú a uvoľňujú nielen telo a hlas, ale aj nervový systém a zablokované emócie.
  • podporovať naše vyjadrenie sa hlasom, pohybom, spevom a rozvíjať tvorivosť, autentickosť, a improvizáciu.

Čo nás čaká:

TranscenDance

Hlasové techniky

Improvizácie

Zdieľania a silný a bezpečný kruh

Interaktívny koncert

Čo prináša naše jedinečné spojenie?

Prečo spolupráca Mirky a Kristy?

Pri našom prvom spoločnom stretnutí sme vedeli, že nesieme podobné “medicíny” hlasu a pohybu. A máme podobný cieľ – naše medicíny prinášajú sebaliečenie, sebavyjadrenie, sebaprijatie, a transformáciu. Pomáhajú rozvíjať náš potenciál a navracať sa k podstate – autentickosti a slobode bytia.

Obidve sme si prešli hlbokou trasformáciou vďaka práci s hlasom a pohybom sme prepísali vzorce myslenia a presvedčenia typu: “Ja neviem spievať. Hanbím sa. Mám hrozný hlas. Bojím sa ukázať sa. Nie som dosť dobrá…”

Náš spoločný kruh bude priestorom pre prepis takýchto vzorcov. Pre hľadanie a precítenie vlastného pravdivého spôsobu, ktorým túžime byť videní a počutí.  Pre prijatie toho, kým skutočne sme, pretože tu sa skrýva naša sloboda.

V skupine sa stretávame ako jednotlivci, ktorí skúmajú a pracujú so svojim vlastným hlasom a telom, zároveň sme však súčasťou kruhu, jedným organizmom. Podporujeme skupinovú dynamiku, rozvíjame empatiu, sme vítaní a prijímaní takí akí sme, posilňujeme sa navzájom.

Mirka Kronerova:

Som milovníčka hudby a spevu. Vnímam ich ako nástroje, ktoré dokážu liečiť a oživovať naše vnútro. S týmto zámerom tvorím piesne a tiež posúvam využitie hudby spoločne s našim hlasom na ďalší level prostredníctvom hlasového rituálu Znej – nechaj sa viesť svojim hlasom, ktorým vás na retreate prevediem.

Som absolventkou štúdia psychológie a terapeutická práca s hlasom ako s nástrojom introspekcie, meditácie, spojenia s ostatnými a aj mystériom, ktoré nás presahuje, mi bola vždy srdcu najbližsia. Rozhodla som sa teda nadviazať na poznatky zo štúdia a obohatiť ich o ďalšie, týkajúce sa blahodárneho vplyvu autentického vyjadrenia sa hlasom na naše bytie. Absolvovala som zážitkové semináre v sprievode špičkových lektorov ako Nessi Gomes, Shai Dayan, Olga Kozlowska a mnohé ďalšie odborné kurzy či sebarozvojové ceremónie, ktoré moju prácu výrazne formujú.

Kristína Sihelská:

“Som profesionálna herečka. S telom, pohybom, hlasom, emóciami a psychikou pracujem 20 rokov. Svoje skúsenosti z cesty osobného rozvoja spájam s divadelnou praxou, umeleckými terapiami a šamanizmom. Som hlboko inšpirovaná odkazom starých šamanských kultúr. Autentické vyjadrovanie, šamanské cestovanie, otváranie potenciálu, liečenie potlačených emócií, práca s traumou, prepis vzorcov, tvorenie v kvantovom poli – to sú témy, ktorým sa vo svojej práci venujem. Ako nástroj používam TranscenDance – kde cez telo a hlas sprevádzam cez všetky úrovne bytosti /fyzickú, emocionálnu, mentálnu a spirituálnu/. Práci s hlasom sa učím s mojou učiteľkou Yasiou Leiserah. Absolvovala som výcvik Divine Medicine Woman a výcvik v šamanskej pohybovej praxi Movement Medicine.”

Kde: Centrum Svojdomov, Na Šefranici 22, v Žiline

Kedy: 3. – 5. marca 2023

Cena:

Lektorné:

178eur /prihlásení do 14. februára 2023 a tanečníci TranscenDance/

198 eur /prihlásení od 15. februára 2023/

Strava a ubytovanie sa platia osobitne, pre tých, ktorí majú záujem. Cena za stravu je 25 eur a za ubytovanie 80 eur.

Kapacita je obmedzená. Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 50 eur na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345

Lektori: Kristína Sihelská a Mirka Kronerova

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: Som ženou, matkou, partnerkou, herečkou, tanečníčkou, sprievodkyňou na ceste sebarozvoja, ženou Medicínskeho kruhu. S pohybom, hlasom a sebavyjadrovaním pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Vediem tanečné ceremónie, sebapoznávacie a sebarozvojové kurzy a retreaty. Som vo výcviku tanečnej šamanskej praxe Movement Medicine a Divine Medicine Woman. Vyvinula som metódu Liečenie divadlom, na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.