Spievajúce telo, tancujúca duša

Ako objaviť a ukotviť svoj hlas v tele

6 týždňový kurz TranscenDance

Pozývam vás na objavnú cestu do tajomných zákutí vášho tela, srdca a duše. Počas tejto cesty budeme hľadať a nachádzať rezonanciu hlasu v tele, cez pohyb. Hlas je predĺžením tela. Sú spolu prepojené a navzájom sa podporujú. Zvuk, ktorý z nás vychádza je jednečný a patrí iba nám. Nikto na svete nemá rovnakú vibráciu ako my. Spoznávanie a príjmanie svojho hlasu, ako spôsobu seba vyjadrenia nám pomáha spájať sa s tým, kým naozaj sme. A príjmať sami seba v plnej intenzite, a tak ako prichádzame, bez výhrad. Táto intímna práca s hlasom a povolenie sebe samému znieť akokoľvek, nám otvára cestu k slobode, sebavedomiu, sebadôvere a posilňuje sebaprijatie a sebalásku.

Hlavnou témou tohto kurzu je hľadanie zvuku svojho tela a otváranie svojho hlasu.

Hlas nie je oddelený od tela. Presnejšie by sme mohli povedať, že máme “Telohlas”. Je nádherným nástrojom sebavyjadrenia, rovnako ako pohyb. Ak sa nám podarí prepojiť telo s hlasom, dotkneme sa svojej sily a otvoríme nekonečné tvorivé možnosti. Cez hlas môžeme vyjadriť všetky emócie a nájsť svoju autentickosť. Hlas je prostriedkom k liečeniu nášho tela a duše.

Moja cesta za prijatím seba samej a k otvoreniu môjho potenciálu viedla cez hlas. Presnejšie cez pochopenie a prijatie hlasu ako súčasť tela. Dlhé roky som si myslela, že neviem spievať. Nepáčilo sa mi ako zniem… Ale niekde hlboko v duši som vedela, že práve toto je moja cesta. Až keď sa mi podarilo ukotviť hlas v tele, pocítila som silu, ktorú som dovtedy nevyužívala. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o techniky a spôsoby, akými pracujem, a držala pre vás silný a bezpečný priestor, kde sa budete môcť otvoriť sami pred sebou a objaviť to, čo v sebe nesiete.

Čo vďaka kurzu získate:

 • Napojíte sa na svoje telo a uvoľníte sa v slobodnom prejave cez pohyb, dych a hlas
 • Naučíte sa dychové techniky, ktoré vám pomôžu rozšíriť vedomie a naštartovať liečivý proces v tele
 • Naučíte sa počúvať impulzy, ktorými k vám hovorí telo a počúvať ich. Prehĺbite spojenie s intuíciou.
 • Nájdete svoju farbu hlasu a vibráciu, ktoré sú jedinečné a priblížite sa tak svojej autenticite. Prehĺbite sebalásku.
 • Prepojíte sa cez hlas so svojou silou a zdrojom, a posilníte sebadôveru a sebahodnotu.
 • Objavíte tvorivé spôsoby ako sa vyjadrovať cez telo a hlas a naštartujete svoju kreativitu.
 • Naučíte sa improvizovať a vnímať seba a ostatných.
 • Naučíte sa jednoduché a praktické chicanai, ktoré môžete praktikovať každý deň, aby ste zostali vo vedomom napojení na svoj hlas a telo.
 • Naučíme sa techniky « Načúvania celou bytosťou », ktoré nám pomôžu v jasnejšej a láskavejšej komunikácií a k lepšiemu pochopeniu seba s druhých.

Čo nás čaká:

 • Budeme pracovať so Stromom života, Elementami a smermi a Medicínskym kruhom, starodávnymi mapami a princípmi pochádzajúcich z múdrosti našich predkov a starých šamanských kultúr.
 • Naučíme sa prechádzať do zmeneného stavu vedomia prostredníctvom pohybu, dychu a hlasu.
 • Cez vedomý pohyb a tanec sa naučíme používať svoj hlas a rozšírime možnosti vyjadrovania sa.
 • Otvoríme sa novým spôsobom a objavíme nekonečný tvorivý potenciál v nás.
 • Prehĺbime spojenie s Elementami, cez inštinkty, emócie, intuíciu aj imagináciu.
 • Naučíme sa napájať na inteligenciu svojho tela – Vnútorného Tvorcu, a počúvať impulzy, ktorými k nám Telohlas prehovára.
 • Vytvoríme medicínsky kruh plný podpory, dôvery, bezpečia a intimity. V kruhu uzavretej skupiny budeme spolu rásť a učiť sa.

Ďakujem za Váš záujem, kapacita kurzu je naplnená. Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prihlášku a o otvorení nového termínu Vás budem informovať.

Začiatok kurzu: 22. 2. 2022
Koniec: 29. 3. 2022

Utorky od 18:00 – 21:00 v centre Svojdomov v Žiline, Na Šefranici 22.

Cena za kurz: 180 €

Cena je za sprevádzanie a materiál ku kurzu /playlisty a pracovné listy/ aby ste aj po skončení tohto kurzu mohli jednoducho pokračovať vo vašej ceste za sebapoznaním.

Každý týždeň dostanete tipy na domácu prax a úlohy, vďaka ktorým budete môcť ísť ešte do väčšej hĺbky.

V uzavretej Facebookovej skupine budete dostávať rôzne príspevky na inšpiráciu, tipy a dobrovoľné úlohy.

Kapacita je obmedzená. Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 30 eur na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345 . 

Kurzom vás prevedie Kristína Sihelská

Ďakujem za Váš záujem, kapacita kurzu je naplnená. Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prihlášku a o otvorení nového termínu Vás budem informovať.

“So sebapoznaním cez vyjadrovanie sa  pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Študujem pohybovú prax Movement Medicine a šamanizmus. Som lektorkou Liečenia divadlom, metódy sebapoznania a sebarozvoja, ktorú som vyvinula na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.”