Ročná škola TranscenDance
8 víkendových zážitkových seminárov

Vedomý Tvorca Novej Zeme

Ako vstúpiť do svojej sily, a žiť svoj sen v súlade s celkom.

Pozývam vás na ročnú transformačnú cestu TranscenDance. Počas roka si spolu prejdeme 8 ceremóniami na 8 sviatkov roka, ktoré nám dávajú príležitosť na hlbšie uvedomenie si seba a svojej cesty vo vzťahu k Celku. Prepojením sa s Matkou Zemou a svojimi koreňmi. Celá ročná škola bude orientovaná na otváranie plného potenciálu a vstúpenie si do sily – stávaním sa Vedomým Tvorcom Novej Zeme.

Túžim pre vás držať bezpečný a silný podporný priestor, aby sme sa mohli ponoriť ešte hlbšie a intenzívnejšie do transformačných procesov, ktoré sa teraz dejú na našej Zemi. Tak ako si týmto prerodom prechádza naša Matka Zem, tak aj každý jeden z nás si prechádza transformačným procesom, ktorý je podobný pôrodu. Nie je ľahký, ale rozhodne stojí za to. Vnímam dôležitosť stretávať sa v Medicínskom kruhu a byť si navzájom oporou a zdrojom, aby sme týmto procesom mohli prejsť vedome a čo najhladšie. Modlím sa za to, aby sme z tohto procesu vyšli ako bájny Fénix, ktorý vstáva z popola.

Hlavnou témou ročnej školy bude spájanie sa so svojim potenciálom a jeho rozvíjanie.

Každý z nás je jedinečný a neopakovateľný a prináša svoje dary pre túto Zem. Keď sa nám podarí objaviť v sebe tieto dary a postupne ich rozvíjať a zdieľať so svetom, náš život dostane nový zmysel. Postavíme sa do stredu svojho Medicínskeho kruhu a budeme žiariť ako « dieťa Slnka » pre seba aj pre ostatných. Žiť naplnený, radostný, bohatý a tvorivý život. Staneme sa vedomými tvorcami svojho života.

Budeme pracovať s meditačnými, pohybovými, hlasovými, hereckými a šamanskými technikami. Sú silno transformačné, keďže sú zážitkové a pracujú na všetkých úrovniach – fyzickej, emočnej, mentálnej a duchovnej.

Čo nás čaká:

Individuálny rast prepojený s prírodnými cyklami,  zladenie sa s Matkou Zemou a jej rytmom.

 • 8 víkendových stretnutí v priebehu jedného roka. Na 4 hlavné a 4 vedľajšie sviatky v roku si pripomenieme svoje prepojenie s Prírodnými cyklami a rytmami, ktoré sa neustále opakujú a ktoré odrážajú život človeka a fázy jeho vývoja.
 • Zažijeme 8 Ceremónií – Imbolc, Jarná rovnodennosť, Beltain, Letný slnovrat, Lammas, Jesenná rovnodennosť, Samhain a Zimný slnovrat. Nadviažeme na tradície našich predkov, pochopíme význam sviatkov a naladíme sa na prirodzené plynutie a rast v súlade s Matkou Zemou.
 • Sviatky a ceremónie, ktorými si budeme prechádzať nám pomôžu zamerať našu pozornosť na aktuálnu tému, ktorú reprezentujú. Prechod ceremóniou nám pomáha ukončovať jednotlivé etapy našich životov a začínať nové. Je to dôležité pre uvedomenie si toho, kto sme a kam smerujeme.
 • Pripomenieme si aspekty nás samých cez 8 archetypov a objavíme v sebe silu, ktorú predstavujú, a ktorá je našou súčasťou, ukrytá hlboko v našej podstate.
 • Oslávime a poďakujeme za to, kam sme sa dostali a pripomenieme si svoje zámery. Nasmerujeme pozornosť na zámer v súlade s našim Vyšším ja – Hviezdou našej duše, aby sme za jeden rok, jednu otočku na špirále života mohli vstúpiť do svojej sily a otvoriť svoj potenciál.
 • Naučíme sa prechádzať do zmeneného stavu vedomia prostredníctvom pohybu, dychu a hlasu.
 • Nadviažeme a prehĺbime vzťah s elementami v našom vnútri aj okolo nás.
 • Budeme pracovať s osobnými silovými sprievodcami.
 • Vytvoríme si osobný posvätný priestor – oltár so silovými predmetmi a naučíme sa pracovať s Medicínskym kruhom.
 • Naučíme sa napájať na inteligenciu svojho tela – Vnútorného Tvorcu, a počúvať impulzy, ktorými k nám Telo prehovára. Naučíme sa vytýčiť si jasné hranice a láskavo komunikovať svoje potreby.
 • Naučíme sa zotrvávať v bdelej prítomnosti v strede svojej bytosti – v Srdci a nasledovať hlas Srdca – svoju intuíciu.
 • Budeme sa otvárať imaginácií – mocnému nástroju našej Mysle. Naučíme sa, ako využívať silu predstavivosti k vedomému tvoreniu svojej reality.
 • Naučíme sa pracovať s víziou a zámerom, a tak zhmotňovať svoje sny.
 • Vytvoríme medicínsky kruh plný podpory, dôvery, bezpečia a intimity. V kruhu uzavretej skupiny budeme spolu rásť a učiť sa.

Čo vďaka škole získate:

 • Spojíte sa so svojou jedinečnosťou – Hviezdou duše – svojim poslaním, so svojimi darmi a potenciálom, ktoré začnete žiť a zdieľať so svetom.
 • Nadviažete hlboký vzťah k sebe – podporíte sebadôveru, ukotvíte sa v sebahodnote a sebaláske a v dostatku.
 • Cez sebavyjadrenie sa spojíte s tvorivou silou v sebe – stanete sa Vedomým Tvorcom. Budete vedieť pracovať v kvantovom poli.
 • Pochopíte, ako efektívne smerovať svoju pozornosť a vedome vytvárať svoj život a rozhodovať sa v súlade so zámerom svojej duše.
 • Budete vedieť pracovať s aktívnou imagináciou a rozumieť jazyku, ktorým k nám prehovára naša duša.
 • Naučíte sa pracovať so silovými zvieratami a s ich pomocou nadviažete spojenie so skrytými aspektami vašej duše.
 • Spoznáte archetypy, ktoré sú vašou súčasťou a naučíte sa ako s nimi pracovať aby ste podporili a rozvinuli v sebe esenciu každého archetypu.
 • Naučíte sa rešpektovať svoje telo a vnímať signály, ktorými k vám prehovára.
 • Začnete jednať v súlade so svojim srdcom. Riadiť sa intuíciou a načúvať čo hovorí srdce. Budete vedieť pracovať s emóciami tak, aby ste sa mohli dotknúť hlbokých zranení a preliečiť to, čo potrebuje byť preliečené.
 • Nastavíte si jasné hranice a naučíte sa uchovávať si energiu. Rešpektovať svoje potreby a jasne a láskavo ich komunikovať. Prehĺbite a skvalitníte všetky svoje vzťahy.
 • Naučíte sa techniky, ktoré vám umožnia prechádzať do rozšíreného stavu vedomia, v ktorom sa spájajú naše telo, srdce a myseľ a dostávajú sa do spolupráce. V tomto stave sa dejú všetky samoliečiace procesy a hlboké transformatívne zážitky.
 • Dostanete podporu ľudí v našom spoločnom kruhu, v ktorom budete príjmaní presne takí akí ste a budete sa môcť prejaviť tak, ako potrebujete. Vzájomný rešpekt, úcta a uznanie.
 • Dostanete odo mňa podporu počas celého kurzu.
 • Na konci kurzu budete mať svoj osobný Medicínsky kruh so všetkými archetypmi – 8 tvárami svojej duše a silovými zvieratami v ňom.

Volám všetkých, ktorí s týmto rezonujú do Medicínskeho kruhu, aby sme vo vzájomnej podpore mohli spolu rásť a rozkvitať do svojej sily, jedinečnosti a tvorivosti. S veľkou úctou a rešpektom ku Veľkej Matke, našej Zemi a všetkým bytostiam na nej. S pokorou voči zámeru našej Hviezdy duše.  S odhodlaním stať sa celým človekom, uvedomiť si svoj potenciál a prinášať svetlo a dary svojej duše. Svietiť na cestu pre seba a ostatných.

Mám dôveru, že toto moje volanie sa dostane k pripraveným vydať sa na spoločnú ročnú transformačnú cestu.

Aho mitakuye oyasin.

Začiatok ročnej školy: Február 2022
Koniec: December 2022

Soboty a nedele /9:00 – 17:00/ v centre Svojdomov v Žiline, Na Šefranici 22.

5.-6. Februára, 19.-20. Marca, 7.-8. Mája, 18.-19. Júna, 30.-31. Júla, 10.-11. Septembra, 29.-30. Októbra, 17.-18. Decembra.

Cena:

160 € /víkendové stretnutie/ 1280 € /celoročná škola/

Early birds: prihlásení do 16. januára 2022:
145 €  za stretnutie /1160 €/celoročná škola/

Platbu je možné rozložiť na 2 až 4 splátky (1.splátka pri prihlásení, 2. splátka do 18. 3. 2022, 3. splátka do 17. 6. 2022 a 4. splátka do 9. 9. 2022).

Čo všetko je v cene:

 • Osobné sprevádzanie počas 8 víkendov – soboty a nedele /9:00 – 17:00/
 • Materiály /pracovné listy, playlisty, nahrávky pre domácu prax/,
 • 8 online stretnutí /po 2 hodiny/ pomedzi prezenčné stretnutia, aby sme mohli lepšie integrovať jednotlivé témy.
 • Bonusy:

Dostanete tipy na domácu prax a úlohy, vďaka ktorým budete môcť ísť ešte do väčšej hĺbky.
Dostanete partnera s ktorým sa budete vzájomne podporovať, zdieľať a rásť.
V uzavretej Facebookovej skupine budete dostávať rôzne príspevky na inšpiráciu, tipy a dobrovoľné úlohy.

Kapacita je obmedzená: max 12 účastníkov.

Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení 1. splátky, to je cena za 2 stretnutia: 320 eur alebo 290 eur /early birds na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345 . Prihlášky  posielajte do 31. 1. 2022 vyplnením prihlasovacieho formulára.

Kurzom vás prevedie Kristína Sihelská

“So sebapoznaním cez vyjadrovanie sa  pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Študujem pohybovú prax Movement Medicine a šamanizmus. Som lektorkou Liečenia divadlom, metódy sebapoznania a sebarozvoja, ktorú som vyvinula na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.”