Kristína Sihelská - Liečenie divadlom

"Každý z nás môže prežívať
plný, tvorivý a autentický život
v hojnosti, zdraví, radosti a láske."

Kristína Sihelská Playback Theatre

"Liečenie divadlom
je jedna z mnohých ciest
za sebapoznaním."

Kristína Sihelská Alchýmia rozvoja

"Vydajte sa
na Vašu cestu
za sebapoznaním."

LIEČENIE DIVADLOM

s Kristínou Sihelskou

Čo je to Liečenie divadlom?

Liečenie divadlom je jedna z mnohých ciest za sebapoznaním a sebaliečením. Je to prax, ktorá spája divadlo /herecké techniky, dramaterapiu, psychodrámu/, terapiu /meditačné, umelecko-terapeutické, pohybové, šamanské techniky/ a osobnostný rozvoj. Je to návrat k sebe. Spojenie sa so svojou esenciou.

Čo je cieľom Liečenia divadlom?

Cieľom Liečenia divadlom je rozširovať vedomie človeka, aby mohol prebudiť a aktivovať celý svoj potenciál a prežívať plný, tvorivý a autentický život v hojnosti, zdraví, radosti a láske.

Pre koho je Liečenie divadlom?

Pre všetkých, ktorí sú odhodlaní urobiť zmenu vo svojom živote a uvedomujú si svoju zodpovednosť. Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu. Pre tých, ktorí sa potrebujú ponoriť hlbšie a posúvať sa na svojej ceste. Pre všetkých, ktorí cítia volanie srdca a rezonanciu, keď čítajú tieto riadky.

Čo mi môže Liečenie divadlom priniesť?

Napojenie sa na svoje telo – fyzickú úroveň. To je tá najpodstatnejšia vec. Cez pohybové, meditačné a herecké techniky sa učíme byť ukotvení v tele, rozširujeme pozornosť do celého tela. Preciťujeme. Stávame sa pozorovateľmi. Už samotný tento stav jednoty bytia je liečivý.

Práca s emóciami, ich prežívanie, vyjadrovanie a vytváranie si odstupu, to je ďalšia rovina, ktorá nás hlbšie spája s pravdou. Byť autentický. Vedieť pomenovať čo cítim, dokázať to vyjadriť. Vyplavujú sa na povrch potlačené emócie. Človek sa často dostáva do minulosti a začína nachádzať spojenia s minulými zážitkami a súčasnou situáciou. Osvetľujú sa zranenia a bloky, ktoré si nesieme, a ktoré nám ovplyvňujú život. Je to fáza liečenia emočného. Keď /si/ odpúšťame. Púšťame minulosť. Vychádzame z roly obete a berieme si naspäť svoju silu.

Na mentálnej úrovni  objavujeme archetypy, ktoré nám dávajú komplexnejší obraz psychiky človeka. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu a uvedomeniu. Integrujeme poznatky a prežitky, nachádzame nové možnosti. Objavujeme stereotypy, návyky a presvedčenia, ktoré nám ovplyvňujú každodenný život. Učíme sa voliť si slová a myšlienky. Pracujeme s pozornosťou. Prehlbujeme bytie v bdelej prítomnosti.

Spirituálna úroveň nám odhaľuje hlbšie súvislosti. Uvedomujeme si akú máme moc a ako spolutvoríme realitu. Máme prístup k vnútornej múdrosti a intuícií. Sme v spojení so svojou podstatou. Liečime /sa/ a prinášame svetlo. Všetky úrovne bytosti sú úzko prepojené, navzájom súvisia a nemožno ich oddeľovať. Zmena na jednej úrovni sa automaticky prejaví na všetkých ostatných úrovniach.

Kristína Sihelská - Liečenie divadlom

O mojej ceste

Liečenie divadlom je mojou cestou sebapoznania, rastu, liečenia a zdieľania. Cez herectvo som sa dostala k psychológii, filozofii, odtiaľ k osobnostnému rastu, ezoterike, duchovnu, terapii… Dnes to vidím tak, že najväčšia inšpirácia a zdroj z ktorého čerpám je pre mňa šamanizmus. Skúmam ho posledné roky a čím viac sa o šamanizme dozvedám, a čím dlhšie praktikujem tieto techniky, tým viac si uvedomujem, že je úplne jedno aký názov tomu dáme. Ide o spirituálnu cestu hľadania jednotlivca. Žiadne dogmy, ale prežívanie, skúsenosti. Šamanizmus nie je ničím exotickým, magickým alebo rozprávkovým. Je to praktický každodenný život založený na úcte k všetkému živému aj neživému, na harmónii so sebou a so svetom. Je to obdivuhodný spôsob myslenia, konania a bytia, ktorý má mnoho spoločného s rôznymi náboženstvami a filozofiami naprieč svetom. Základ je jasný – návrat k celistvosti.

V šamanizme ma fascinuje efektívnosť techník. Ich účinnosť som si mnohokrát zažila na vlastnom tele, duchu, duši, a žiadna iná technika mi neotvorila dvere k svojej podstate tak, ako práve šamanské techniky.

Spôsob, akým pracujem na kurzoch Liečenie divadlom sa v mnohom podobá šamanským technikám. Už len preto, že zhmotňujeme vízie a ukotvujeme ich v našich telách a životoch. Prinavraciame stratené časti duše naspäť. Aktívnym spôsobom. V tanci, speve, hraní, vteľujeme sa do svojich vízií a meníme tak realitu na mnohých úrovniach.

Herec je vlastne šaman, lebo prví herci boli naozaj šamani.

Recenzie a hodnotenia kurzov

Kristína je veľká inšpirátorka. Pri vedení kurzov plná energie a zároveň vytvárajúca bezpečie. Láskavá aj priama. Techniky Liečenia divadlom pozývajú k sebareflexii cez celkový telesný prejav, ktorý sa dá len ťažko obabrať rozumom.

Keď som spoznala Liečivé divadlo, zaželala som si ho žiť a mať ho ako absolútne bežnú súčasť môjho života. Veľmi si prajem, aby sa tak stalo, lebo po každom víkendovom workshope s Kristínkou som si priala, aby sme mali divadlo aj v pondelok, aj v utorok, aj  ďalší víkend…Staň sa!

Na worskhope Liečenie divadlom mi padli niektoré vnútorné obmedzenia. Pre mňa je kľúčové, že v spolupráci s tebou sa posúvam po celý čas. Nejako dokážeš u mňa to, aby som prekonala vnútorné bariéry – vydať zo seba zvuky /to bolo veľmi ťažké/, rozpohybovať sa, nehanbiť sa, zdieľať…. za to som veľmi vďačná.

Na Liečení divadlom sa mi páči, že spája ľudí. Veľmi sa mi páčilo tvoje sprevádzanie cez pohyb a podpora imaginácie, ktoré si viedla.

Celé si to dobre viedla a obohatilo ma to náhľadom do ľudskej psychiky. Páčili sa mi tvorivé aktivity, ktoré súviseli s divadelným prejavom.

“Vyhovuje mi, keď je proces jasne a zrozumiteľne vedený, čo sa na tvojich kurzoch vždy dialo. Potom je to pre mňa veľmi uvoľňujúce a pohodlné. Zároveň dôverujem tomu, čo sa deje. Páčilo sa mi, ako si vedela postupne odstraňovať bariéry mysle bez toho, aby si príliš tlačila na čas a výkon. Mal som pocit, že je pre teba dôležitejšie precítiť samotný moment a naozaj dostať z práve prebiehajúcej aktivity hmatateľný zážitok, než prejsť na vlažnej vlne všetky súvisiace aktivity. V tvojom sprievodnom slove si našla ideálny pomer medzi raciom a mystikou, a tak som sa nikdy nestratil ani v plytkých normatívnych rečiach, ani nenudil v príliš preduchovnených popisoch. Ak sme sa v procese dotkli citlivých ľudských oblastí, bolo to vždy s rešpektom a pokojom. Kedykoľvek s mohol človek bezpečne otvoriť alebo bez výčitiek postaviť radšej bokom… …ešte jeden dôležitý fakt, ktorý sa dostavil zotrvačne po absolvovaní kurzov: niečo ako drobný vnútorný rast, odstránenie jednej záclony zpred očí a možnosť vidieť o kúsok ďalej, pootvorenie mysle, či malé precitnutie.”

Pozývam vás na kurz Liečenie divadlom

Vydajte sa na vašu cestu za sebapoznaním. Liečenie divadlom vám ukáže možnosti.

Mám záujem o účasť na kurze Liečenie divadlom:

Informujte ma o otvorených termínoch.