Cesta duše.

Toto je tanečný šamanský kurz. Budeme nielen tancovať, ale zoznámime sa s technikami, ktoré pochádzajú z dávnych šamanských praktík. Nepochádzajú z konkrétneho kmeňa. Sú to univerzálne a pre dnešného človeka zrozumiteľné a prijateľné spôsoby sebapoznávania, sebaliečenia a transformácie. Mnohé z nich majú obdobu v dnešných terapeutických, psychoterapeutických technikách a postupoch a metódach.

Budeme prechádzať rituálmi. Rituály majú silný transformatívny potenciál, pretože menia nastavenia v limbickom mozgu. Pomocou liečivého tanca TranscenDance, šamanských ciest, energetického liečenia a vedenej meditácie zmapujeme svoju cestu duše. Pochopíme akú cestu sme si vybrali a aké skúšky potrebujeme prejsť aby sme sa mohli posunúť vo svojom vývoji.

Naša životná cesta v tomto tele má zmysel. Prečo sme sa narodili do konkrétneho tela, rodiny, krajiny…? Aký zmysel má môj život? Čo je potrebné urobiť?  Prečo som vlastne tu? Čo sa tu mám naučiť? Ako môžem naplniť svoje poslanie človeka na tejto zemi? Ako si vytvárať svoju vysnívanú realitu?

Teto kurz ti odhalí cestu tvojej duše. Aby si uvidel/a a uznal/a svoju jedinečnosť. Dokázal/a sa pozrieť na všetky skúšky s nadhľadom a vďačnosťou a objavil/a širšie súvislosti.

Tento kurz je pre všetkých, ktorí:
 • Sú unavení z toho že nedokážu prekonať sami seba a urobiť hmatateľnú zmenu v realite
 • Sú pripravení meniť svoje zvyky a začať manifestovať svoje sny
 • Chcú vedieť ako nastaviť rovnováhu vo všetkých rovinách/telách – fyzickej, emočnej, mentálnej a duševnej a prestať žiť v strese a tlaku vonkajšieho prostredia
 • Si prajú vytvárať a žiť naplnené vzťahy, prehĺbiť intimitu a pustiť toxické a nefunkčné vzťahy
 • Túžia po bezpodmienečnom prijatí vo svojom autentickom prejave
 • Sa neboja pustiť svoje staré zvyky, staré ja a vytvoriť si nové, ktoré prinesú želanú zmenu
 • Si prajú privítať viac radosti, ľahkosti a hojnosti v živote.
 • Túžia odvážne a jasne povedať svojmu životu ÁNO a prestať sa umenšovať.
 • Potrebujú zdvihnúť svoje sebavedomie a začať si veriť že dokážu zázraky
 • Si prajú prehĺbiť sebaprijatie a sebalásku a naučiť sa dávať seba na prvé miesto a tým nastoliť rovnováhu v dávaní a príjmaní
 • Chcú pozvať do svojho života nové príležitosti a otvoriť sa hojnosti vo všetkých podobách
Čo nás čaká:
 • Okryjeme podvedomé vzorce a programy, ktoré máme a odhalíme kde a ako vznikli. Prepíšeme tieto vzorce, a nahradíme ich novými aby nám pomohli žiť naplnený život v súlade s najvyšším ja.
 • Rozkľúčujeme emócie ktoré sa k nim viažu a naučíme sa ako vedome s nimi pracovať. Uvoľňovať ich z tela a z energetického systému, aby nemali nad nami moc.
 • Pomocou šamanského cestovania nazrieme do minulosti a do minulých životov. Ukončíme karmické väzby a prepustíme tie programy, ktoré nám neslúžia.
 • Naučíme sa žiť v prítomnosti, prijatí a v ľahkosti. Tvoriť z miesta, ktoré je v súlade s najvyššou časovou linkou na ktorú máme práve dosah.
 •  Pochopíme ako rozšíriť svoje vedomie, aby sme začali vnímať seba a svoju cestu vo väčšom celku. Pozrieme sa na učenia, ktorými musíme prejsť a ktoré sme si vybrali na ceste svojho vývoja.
 •  Dáme dôraz na autentické vyjadrovanie, tvorivosť a postavíme sa do svojej sily.
 •  Spálime všetky roly, ktoré hráme a naučíme sa prestať sa identifikovať s nimi. Otvoríme cestu k svojmu potenciálu, ktorý je väčší než si myslíme. Objavíme skryté dary a začneme ich žiť a zdieľať so svetom.
 • Nadviažeme a prehĺbime kontakt so svojou intuíciou, ktorá nás vedie a naučíme sa počúvať jej hlas cez telo a impulzy, ktoré k nám hovoria neustále. Otvoríme srdce a dovolíme si odhodiť všetky masky, ktoré nás blokujú od žitia v pravde.
 •  Vykročíme po ceste svojej duše – odvážne a rozhodne. Odhalíme, kedy jednáme zo strachu a naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu každý deň nasledovať svoj vnútorný hlas.
 • Spoznáme v sebe archetyp zraneného liečiteľa, ktorý nesie učenie nielen pre nás samotných, ale aj pre ostatných. Ak rozpoznáme, rozkľúčujeme a premeníme svoje najväčšie bloky a strachy, nájdeme tam medicínu ktorú potom môžeme zdieľať so svetom. V našich tieňoch sú naše najsilnejšie dary.
 • Naučíme sa ako vystupovať s hier ega a z trojuholníka závislosti, kde vždy hráme jednu z rolí: tyran, obeť, záchranca.
 • Odhalíme, ktoré archetypy v sebe máme a čo nás učia. Vytvoríme si mapu archetypov – silných stránok a talentov a pozrieme sa aj na ich tienisté stránky. Povieme si o tom, ako prijať obe strany mince aby sme prestali odmietať to, čo je v tieni a využili učenie, ktoré sa v nich skrýva pre svoj rozvoj a rast.
 • Naučíme sa nestotožňovať a nevtesnávať do rolí, ktoré hráme ale z nadhľadu a odstupu vstupovať a vystupovať do rolí keď je to potrebné. Dovolíme si zakoreniť sa v stave čistého vedomia a svetla, ktoré je našou pravou podstatou.
 • Vyčistíme energetické telo a všetky čakry, aby sme mohli zdravšie a radostnejšie žiť. Naučíme sa pracovať v energetickom poli a nastavíme rovnováhu vo svojom systéme.
 • Budeme cvičiť svoju vnímavosť a žitie v prítomnom okamihu. Cez telo sa naučíme lepšie rozumieť svojim potrebám a napĺňať ich, aby sme mohli prinavrátiť zdravie, vitalitu a životnú energiu.
 • Povieme si o úrovniach vnímania a naučíme sa v nich pohybovať. Naučíme sa zvyšovať si svoju vibráciu, aby sme mohli tvoriť svoj život v súlade s cestou duše.
 • Napojíme sa na ochrancov a sprievodcov z nevšednej reality a naučíme sa s nimi komunikovať a nechať sa viesť.
 • Zoznámime sa s medicínskym kruhom a s kozmológiou vesmíru na mikro aj makro úrovni. To nám umožní chápať seba a svoje miesto na tejto Zemi. Vidieť svoju cestu a plynúť v súlade s Celkom.
 • Vďaka tvorivej imaginácií, sa naučíme rozumieť jazyku našej duše, ktorý prehovára cez symboly.
 • Pochopíme svoje poslanie na ceste duše a aktivujeme svoje zámery. Naučíme sa manifestovať svoje sny. Odstránime všetko to, čo nám v tom bráni a pochopíme prečo sa stále zamotávame v starých príbehoch. Prepíšeme starý príbeh a nahradíme ho novým.

Bude to transformačná cesta s jasným zámerom byť svojou najlepšou verziou. Pozrieme sa na tie miesta, ktoré sú potlačené a neprijaté, aby sme z nich mohli uvoľniť svoju životnú energiu. Premeníme svoje tiene na dary.

Učenie starých šamanských kultúr nám dá jasný a bezpečný rámec, v ktorom budme môcť pochopiť čo to znamená byť človekom na tejto zemi. Otvoríme sa novým rovinám vnímania seba ako bytosti. Pozrieme sa na vzťah k sebe, ktorý tvorí základ pre všetky ďalšie vzťahy.

Tento kurz nám pomôže začať žiť svoje vzťahy v pravde. Naučíme sa že ísť do zraniteľnosti znamená ísť do sily. Dotkneme sa intimity a nastavíme si jasné hranice.

V bezpečí kruhu zažijeme podporu a prijatie, kde sa budeme môcť otvoriť do zraniteľnosti a premeniť svoje zranenia na svoje dary.

Čo zažiješ?

– alchýmiu pohybu a hlasu – TranscenDance

– energetické ladenie čakrového systému

– meditácie

– prácu s archetypmi

– medicíny – kakao, rapé a mapacho

– šamanské rituály

– šamanské cestovanie

– zdieľanie v bezpečnom a silnom kruhu

Tento kurz je inšpirovaný učením Alberta Villolda – štyrmi vhľadmi. Šamanské techniky a rituály ktoré prináša, som aplikovala do tanečnej praxe. Je to spôsob, vďaka ktorému pochopenie, praktikovanie a integrácia tohto učenie preniknú hlboko do všetkých úrovní našej bytosti. Neostávajú len teóriou a informáciou. Aby sme naozaj urobili zmenu v živote, potrebujeme sa stať svojou novou verziou. To sa deje každodennou prácou a učením sa – zapájaním nových nervových spojení v mozgu, kým sa nám to nestane automatické – doslova, kým sa to nedostane až na úroveň tela. Kľúčovú úlohu v tomto procese hrajú emócie. Tanec nám umožňuje efektívne pracovať na všetkých úrovniach naraz /fyzická, emočná, mentálna, spirituálna/, a tým pádom urýchľuje proces zmeny.

Všetky techniky a metódy, ktoré sa naučíš sú nástrojmi pre každodenný život. Vďaka nim si vytvoríš návyky, ktoré ti pomôžu dlhodobo udržiavať sa vo vysokej vibrácii. Prenikneš hlbšie do svojich tém, vzorcov a naučíš sa ich meniť a prepisovať. Budeš si vedomý/á 4 základných úrovní vnímania, budeš vedieť pracovať so 4 telami. Pochopíš základy medicínskeho kruhu a prácu s ním ako s mapou, ktorú možno aplikovať na akúkoľvek oblasť života.

Tento kurz ti pomôže zmeniť pohľad na svet a priniesť reálnu zmenu do tvojho života. Je len na tebe, či si to dovolíš a či sa pre to rozhodneš. Aj ty sa môžeš vedome rozhodnúť byť Správcom Zeme. Prinášať svetlo a tvoriť Novú Zem.

“Laikovia veria, že noví Správci Zeme prídu zo zeme Orla – teda zo Severnej Ameriky a Európy. A nastane čas, kedy Orol a Kondor búdú opäť lietať spolu. /kondor predstavuje Južnú Ameriku/ Je potrebné aby čo najviac prebudených ľudí nastúpilo na cestu služby ako Správcovia Zeme. Začali praktikovať 4 vhľady a zmenili štruktúru svojho svetelného energenticého poľa. Stali sa rozprávačmi svojho života.”

o mne:

Kristína:

“Som profesionálna herečka. S telom, pohybom, hlasom, emóciami a psychikou pracujem 20 rokov. Svoje skúsenosti z cesty osobného rozvoja spájam s divadelnou praxou, umeleckými terapiami a šamanizmom. Som hlboko inšpirovaná odkazom starých šamanských kultúr. Autentické vyjadrovanie, šamanské cestovanie, otváranie potenciálu, liečenie potlačených emócií, práca s traumou, prepis vzorcov, tvorenie v kvantovom poli – to sú témy, ktorým sa vo svojej práci venujem. Ako nástroj používam TranscenDance – kde cez telo a hlas sprevádzam cez všetky úrovne bytosti /fyzickú, emocionálnu, mentálnu a spirituálnu/. Absolvovala som výcvik Divine Medicine Woman. Som v učení šamanskej pohybovej praxe – Movement Medicine. Učila som sa s mojimi učiteľmi: Ya´Acov Darling Khan, Susannah Darling Khan, David Mooney, Yassia Leiserah, Leontine Boxem, Niek Ghekiere, Lucia Ladiva Bužeková, Jorge Redtailhawk a mnoho ďalších.

Začiatok kurzu: 9. 4. 2024
Koniec kurzu: 28. 5. 2024

Utorky od 18,00 – 21,00 v centre ArtEspiritu, Farská ulička 6, Žilina

Hodnota kurzu: 198 €

Pre tanečníkov TranscenDance /pre tých čo absolvovali ktorýkoľvek kurz/ je cena 178 eur.

Cena je za sprevádzanie a materiál ku kurzu /pracovné listy, playlisty, nahrávky pre domácu prax/ aby ste aj po skončení tohto kurzu mohli jednoducho pokračovať vo vašej ceste za sebapoznaním. Každý týždeň dostanete tipy na domácu prax a úlohy, vďaka ktorým budete môcť ísť ešte do väčšej hĺbky.

Kapacita je obmedzená. Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 80 eur na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345

Prihlášky posielajte do 4. 4. 2024.

Kurzom vás prevedie Kristína Sihelská

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: S pohybom pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Študujem pohybovú prax Movement Medicine a šamanizmus. Som lektorkou Liečenia divadlom, metódy sebapoznania a sebarozvoja, ktorú som vyvinula na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.