Cesta za šamanskými sprievodcami

Pozývam ťa na 8 týždňovú transformačnú cestu pomocou TranscenDance a šamanského cestovania.

Chceš vedieť ako počúvať svoju intuíciu a dostávať odpovede z vnútra? Chceš prehĺbiť sebadôveru? Chceš sa naučiť robiť správne rozhodnutia? Chceš sa ešte viac spojiť so svojím potenciálom a poslaním? Chceš vedieť ako používať tvorivú imagináciu v každodennom živote? Túžiš po prepojení sa s volaním tvojej duše?

Ak je odpoveď na tieto otázky ÁNO, tak potom ťa pozývam do 8 týždňového dobrodružstva.

Čo nás čaká?

  • šamanské cestovanie
  • tanec
  • práca s hlasom a pohybom
  • silové zvieratá
  • sprievodci a učitelia
  • strom života
  • medicínsky kruh
  • štyri okná poznania
  • tvorivá imaginácia
  • hlas duše – intuícia

Hlavnou témou tohto kurzu bude nadviazanie vzťahu so svojimi silovými zvieratami a sprievodcami.

Naučíme sa ako využívať informácie získané z nevšednej reality v bežnom každodennom živote. Ako nám môžu silové zvieratá a sprievodcovia pomáhať a viesť nás. Inými slovami, ako sa riadiť a počúvať vnútorný hlas, ktorý k nám hovorí z hĺbky nášho srdca a duše. Zvieratá sú symbolmi, vďaka ktorým máme možnosť pochopiť hlbší zmysel našej podstaty a esencie, ktorú nesieme.

Všetko, čo stretávame v nevšednej realite sú symboly. Akési zrkadlá nás samých a sveta v ktorom žijeme. Na kurze sa naučíme techniky, ako počúvať svoju intuíciu a rozvinúť imagináciu. Naučíme sa dôverovať inteligencii nášho tela, aby sme sa mohli čo najlepšie ponoriť do procesu. Šamanské cestovanie je bezpečná technika, ktorá nám prinesie do života mnoho benefitov. Môžeme získať cenné informácie ako ďalej smerovať vo svojom živote v súlade s Najvyšším dobrom.

Dolný svet – je miesto v neprejavenej realite, ktoré moderná psychológia označuje ako podvedomie a nevedomie. Horný svet sa označuje ako nadvedomie. Stredný svet je ten, kde sa nevšedná a všedná realita prelínajú.

Do Svetov sa dostávame v zmenenom stave vedomia. Spôsobov ako zmeniť vedomie je mnoho. Napríklad tanec, spev, bubnovanie…  Stretávame tam silové zvieratá, učiteľov, sprievodcov, spojencov, ktorí majú pre nás dôležité informácie o nás samých a našom živote.
V tomto kurze sa naučíme ako získavať informácie z Dolných a Horných svetov . Ako porozumieť sami sebe, a zvedomit si tie aspekty seba, ktoré sú pre nás skryté.
Naučíme sa rozumieť jazyku našej duše, ktorá k nám prehovára prostredníctvom imaginácie a intuície.
Intuícia je hlas, ktorý k nám prehovára kdesi z hĺbky našej bytosti. Hovorí potichu a len raz. Dalo by sa povedať, že je to spôsob ako s nami komunikuje naše “Vyššie ja”. Každý to vnímame trochu inak, ale ak sa naladíme na telo, dokážeme pocítiť fyzický vnem – impulz. Cítime že niečo pre nás správne je alebo nie je. Keď počúvame intuíciu, kráčame v súlade sami so sebou a s “vedením zhora” . Môžeme ušetriť veľa času a neopakovať stále tie isté skúšky života.
Hovorí sa, že všetko, čo si dokážeme predstaviť, môžeme aj zhmotniť… Že myseľ je náš tvorivý nástroj. Ale, že všetci géniovia vytvorili niečo nové, keď “vypli” myseľ. Ako to vlastne je?
V šamanskom cestovaní je imaginácia kľúčová. Obrazy a symboly, ktoré počas ciest vidíme, sú spôsob akým s nami prehovára naša duša. V zmenenom stave vedomia, máme prístup k informáciám, do ktorých nám vedomá myseľ nezasahuje, pretože nie je aktívna.
Prečo SILOVÉ ZVIERATÁ?
Silové zvieratá reprezentujú esenciu nás samých. Odrážajú aspekty našej psyché, naše dary, talenty. Práca s nimi je krásna, tvorivá a vždy prekvapivá.
Stretnutia s takýmito zvieratmi dokážu zmeniť vnímanie toho, čo je realita. Najdôležitejšie je však uvedomenie, že kvalita, ktorú to zviera nesie, je našou súčasťou.
Čím dlhšie pracujeme s technikou šamanské cestovanie, tým viac vnímame hĺbku a jasnosť odpovedí, ktoré prichádzajú. Riešenia na “problémy” nikdy neprídu z toho istého miesta – z tej istej úrovne vedomia, na ktorom vznikli. Môžeme premýšľať, analyzovať, skúšať to, čo mi radí myseľ, ale táto cesta je väčšinou zdĺhavá a nie veľmi efektívna.
Keď si dovolíme nechať sa viesť svojou intuíciou, imagináciou a načúvame impulzom tela, odpovede ktoré prídu, sú často prekvapivo jasné a jednoduché. Akoby sa odkryl závoj a nám sa zrazu vyjasní.
Častokrát objavíme niečo úplne iné, než s akým zámerom sme vstupovali do procesu. “Vyššie ja” vie, čo je dôležité.
V kurze sa naučíme, ako sa dajú využívať informácie zo šamanských ciest, a ako ich čo najlepšie preniesť do bežného života, aby sme žili radostnejší život. A aby sme mohli tvoriť svoju realitu v súlade s volaním duše.
Na konci kurzu budeme mať svoje silové zvieratá, spojencov, učiteľov, sprievodcov, s ktorými môžete ďalej pracovať. A dostávať odpovede z miesta, ktoré je v nás, ale ku ktorému nemáme vždy prístup.
pár slov o mne:

Kristína:

“Som profesionálna herečka. S telom, pohybom, hlasom, emóciami a psychikou pracujem 20 rokov. Svoje skúsenosti z cesty osobného rozvoja spájam s divadelnou praxou, umeleckými terapiami a šamanizmom. Som hlboko inšpirovaná odkazom starých šamanských kultúr. Autentické vyjadrovanie, šamanské cestovanie, otváranie potenciálu, liečenie potlačených emócií, práca s traumou, prepis vzorcov, tvorenie v kvantovom poli – to sú témy, ktorým sa vo svojej práci venujem. Ako nástroj používam TranscenDance – kde cez telo a hlas sprevádzam cez všetky úrovne bytosti /fyzickú, emocionálnu, mentálnu a spirituálnu/. Absolvovala som výcvik Divine Medicine Woman. Som v učení šamanskej pohybovej praxe – Movement Medicine. Učila som sa s mojimi učiteľmi: Ya´Acov Darling Khan, Susannah Darling Khan, David Mooney, Yassia Leiserah, Leontine Boxem, Niek Ghekiere, Lucia Ladiva Bužeková, Jorge Redtailhawk a mnoho ďalších.

Začiatok kurzu: 6. 2. 2024
Koniec kurzu: 26. 3. 2024

Utorky od 18,00 – 21,00 v centre ArtEspiritu v Žiline

Hodnota kurzu: 198 €

Pre tanečníkov TranscenDance /pre tých čo absolvovali ktorýkoľvek kurz/ je cena 178 eur.

Cena je za sprevádzanie a materiál ku kurzu /pracovné listy, playlisty, nahrávky pre domácu prax/ aby ste aj po skončení tohto kurzu mohli jednoducho pokračovať vo vašej ceste za sebapoznaním. Každý týždeň dostanete tipy na domácu prax a úlohy, vďaka ktorým budete môcť ísť ešte do väčšej hĺbky.

Kapacita je obmedzená. Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 60 eur na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345

Kurzom vás prevedie Kristína Sihelská

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: S pohybom pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Študujem pohybovú prax Movement Medicine a šamanizmus. Som lektorkou Liečenia divadlom, metódy sebapoznania a sebarozvoja, ktorú som vyvinula na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.