Eternal Dance

6-týždňový kurz TranscenDance

Túžiš žiť život v rovnováhe? Chceš tvoriť v ľahkosti a radosti a hojnosti? Chceš otvoriť svoj potenciál a žiť ho? Túžiš mať vyživujúce vzťahy? Potrebuješ sa naučiť pracovať s telom? Je tvojou témou sebaláska, sebahodnota a sebaprijie? Je otázka hojnosti v tvojom živote aktuálna? Máš pocit, že si zacyklený/á a nevieš ako z toho von? Vnímaš, že ti stále niečo uniká, ale nevieš čo?

Ak je tvoja odpoveď na niektorú z otázok Áno, čítaj ďalej.

Eternal Dance je metaforou na život, ktorým tancujeme od zrodenia sa v tomto tele až po moment keď ho opustíme. Eternal Dance je nekonečný proces stávania sa samým sebou. Ide o to, aby sme čas, ktorý máme k dispozícii, čo najlepšie využili. Naozaj žili svoj potenciál a život v radosti, láske a hojnosti.

Keď pochopíme ako fungujeme ako bytosť v ľudskom tele a precitneme vo všetkých 4 telách /úrovniach/, dokážeme si udržiavať frekvenciu, ktorá priťahuje zodpovedajúce okolnosti a ľudí do nášho života. Ktorá vytvára realitu akú si želáme žiť. Tancovať životom s ľahkosťou a vďačnosťou.

Čo sa v kurze naučíš:

– čo sú 4 úrovne vnímania a ako pracovať so 4 telami.

– základy medicínskeho kruhu a práce s ním ako s mapou, ktorú možno aplikovať na akúkoľvek oblasť života.

– vytvoriť si návyky, ktoré ti pomôžu dlhodobo udržiavať sa vo vysokej vibrácii

techniky a rituály, ako prenikať hlbšie do svojich tém, vzorcov a prepisovať ich

– Dance of shadows / Tanec tieňov: naučíme sa, ako vyliečiť citové zranenia z minulosti. Uvedomiť si, že nie sme príbehom, ktorý o sebe rozprávame, ani svojou minulosťou. My sme hrdinom – hlavnou postavou svojho života. Prekročíme svoj vlastný tieň. Prepíšeme príbeh svojho života, aby sme otvorili možnosť nového príbehu, takého, aký si o sebe prajeme rozprávať.

– Dance of courage / Tanec odvahy nás učí prekonávať strach a hnev, aby sme mohli žiť v harmónii. Naučíme sa plynúť v dôvere a zladiť sa s Vyšším Ja, ktoré vedie naše kroky. Rozhodovať o svojom živote a odvážne sa vybrať po svojej ceste ako bojovník svetla.

– Dance of visions / Tanec vízií: nás povedie k vystúpeniu z lineárneho času a k prežitku nekonečna. Z tohto miesta dokážeme meniť udalosti ešte predtým, kým sa prihodia a vedome si vytvárať budúcnosť. Je to cesta jasnovidca, ktorá pracuje so snami a manifestáciou svojich snov.

– Dance of beauty / Tanec krásy je o prijatí vlastných projekcií. Je o pochopení, ako spoluvytváram svet svojimi myšlienkami a snívaním. Naučíme sa spolupracovať s inteligenciou vesmíru, a vstupovať do posvätného času. Stať sa mudrcom, ktorý všade a vo všetkom vidí krásu.

Čo nás čaká:

– alchýmia pohybu a hlasu – TranscenDance

– otváranie a prepájanie Telohlasu

– šamanské rituály v tanci

– pochopenie teórie cez skúsenosť

– zdieľanie v bezpečnom a silnom kruhu

– množstvo podporných techník využiteľných v každodennom živote

– podpora uzavretej skupiny

Začiatok kurzu: 2. 5. 2023
Koniec kurzu: 6. 6. 2023

Utorky od 18,00 – 21,00 v centre Svojdomov v Žiline, Na Šefranici 22.

Hodnota kurzu: 198 €

Pre tanečníkov TranscenDance /pre tých čo absolvovali ktorýkoľvek kurz/ je cena 178 eur.

Cena je za sprevádzanie a materiál ku kurzu /pracovné listy, playlisty, nahrávky pre domácu prax/ aby ste aj po skončení tohto kurzu mohli jednoducho pokračovať vo vašej ceste za sebapoznaním. Každý týždeň dostanete tipy na domácu prax a úlohy, vďaka ktorým budete môcť ísť ešte do väčšej hĺbky.

Kapacita je obmedzená. Svoje miesto si zaistíte vyplnením záväznej prihlášky a po zaplatení zálohy 60 eur na: SK19 6500 0000 0000 9653 3345

Kurzom vás prevedie Kristína Sihelská

Kristína Sihelská - Alchýmia rozvoja - kurzy osobného rastu

O mne: S pohybom pracujem celý život – vyštudovala som herectvo a pracujem ako herečka vyše 15 rokov. Sprevádzam liečivým tancom TranscenDance. Študujem pohybovú prax Movement Medicine a šamanizmus. Som lektorkou Liečenia divadlom, metódy sebapoznania a sebarozvoja, ktorú som vyvinula na základe svojich skúseností s herectvom, psychoterapeutickými, meditačnými a šamanskými technikami. Založila som divadlenú skupinu Théaterapia, ktorá prináša ako prvá na Slovensku Playback Theatre.